Pidgin – Pomoc dla pracowników Oracle

Po wybraniu w komunikatorze Pidgin menu Pomoc / O programie pojawia się okienko z informacją co powinni zrobić pracownicy Oracle, gdyby potrzebowali pomocy.

Help for Oracle Employees...
O programie Pidgin

Help for Oracle Employees is available from your normal internal helpdesk or IT department. The Pidgin developer and user communities cannot assist you in the configuration or use of Pidgin within Oracle, as we know nothing of Oracle’s infrastructure.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To prevent spam, URLs are not allowed in comments. All comments are moderated and subject to approval.
Aby zapobiec spamowi, adresy URL nie są dozwolone w komentarzach. Wszystkie komentarze są moderowane i podlegają zatwierdzeniu.