Same cyfry, ale wielkość liter ma tu znaczenie ;)

Jak widać w sektorze bankowym nawet wielkość liter ma znaczenie również w kodzie złożonym wyłącznie z cyfr.

cyfry - wielkość liter ma znaczenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To prevent spam, URLs are not allowed in comments. All comments are moderated and subject to approval.
Aby zapobiec spamowi, adresy URL nie są dozwolone w komentarzach. Wszystkie komentarze są moderowane i podlegają zatwierdzeniu.