w XHTML

Chcąc aby jednoliterowe przyimki lub spójniki nie pozostawały same na końcu wiersza można oddzielić je od wyrazu poprzedzającego znakiem twardej spacji   Jednak wpisując ją w tej postaci w kodzie XHTML można się zdziwić, zamiast właściwej treści strony widząc komunikat błędu:

Błąd przetwarzania XML: niezdefiniowana jednostka Obszar: file:///tmp/test.xhtml Numer wiersza: 10, kolumna 6:Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  w XHTML – komunikat błędu w przeglądarce Firefox
This page contains the following errors: error on line 10 at column 12: Entity 'nbsp' not defined Below is a rendering of the page up to the first error.
  w XHTML – komunikat błędu w przeglądarce Chrome

Znaki umieszczane na stronie www można zapisać na kilka sposobów:

  1. bezpośrednio z klawiatury: µ
  2. jako tzw. encję symboliczną: µ
  3. używając kodu znaku: µ (w zapisie dziesiętnym) lub µ (w zapisie szesnastkowym)

Pierwszy sposób jest naturalny, jednak nie wszystkie znaki są dostępne na klawiaturze. W ich przypadku pozostają dwie kolejne metody.  Zapamiętanie nazwy kojarzącej się ze znakiem jest łatwiejsze niż zapamiętanie liczbowego kodu znaku  więc jest to często używana metoda.

Jednak w pliku XHTML (XML) nie możemy używać encji symbolicznych. Zamiast nich trzeba używać encji z kodem znaku. Więc w przypadku twardej spacji zamiast powodującej błąd encji   należy użyć  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To prevent spam, URLs are not allowed in comments. All comments are moderated and subject to approval.
Aby zapobiec spamowi, adresy URL nie są dozwolone w komentarzach. Wszystkie komentarze są moderowane i podlegają zatwierdzeniu.