ImageMagick: konwersja, edycja i tworzenie grafiki rastrowej

Image Magick
ImageMagick

ImageMagick jest pakietem programów pozwalających na tworzenie, edycję i konwersję grafiki rastrowej. Możliwości ImageMagick są spore, pozwala między innymi na zmianę rozmiaru, różne przekształcenia (obrót, odbicie lustrzane, …), dostosowanie kolorów, użycie efektów specjalnych, dodanie tekstu, rysowanie krzywych Béziera, linii oraz wielokątów i elips. Obsługuje ponad 200 formatów włączając w to PNG, JPEG, JPEG-2000, GIF, TIFF, DPX, EXR, WebP, Postscript, PDF i SVG.

ImageMagick jest wieloplatformowy, programy wchodzące w jego skład działają na systemach operacyjnych Microsoft Windows oraz różnych systemach uniksopodobnych w tym GNU/Linux, OS X, iOS, Android, Solaris, and FreeBSD. Istnieje możliwość uruchomienia na bardziej egzotycznych systemach takich jak AmigaOS, MorphOS lub IRIX.

Pakiet jest dystrybuowany na licencji Apache 2.0, oprócz kodu źródłowego do samodzielnej kompilacji przygotowane są gotowe pliki wykonywalne dla różnych systemów operacyjnych.

Dostępne są interfejsy umożliwiające użycie ImageMagick w wielu językach programowania między innymi: C, C++, Java, .NET, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Tcl/TK.

Na stronie domowej dostępna jest dokumentacja oraz bogaty zbiór przykładów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To prevent spam, URLs are not allowed in comments. All comments are moderated and subject to approval.
Aby zapobiec spamowi, adresy URL nie są dozwolone w komentarzach. Wszystkie komentarze są moderowane i podlegają zatwierdzeniu.