Backup partycji / dysku w Linuksie

Wykonanie w Linuksie kopii zapasowej partycji lub nawet całego dysku jest bardzo proste. Aby zrobić backup wystarczy odmontować partycję (jeśli jest zamontowana) i użyć programu dd. Zrobienie obrazu partycji ogranicza się do wykonania poniższych poleceń z uprawnieniami roota:

umount /dev/sda1
dd if=/dev/sda1 of=/sciezka/plik_backupu

Oczywiście zamiast /dev/sda1 podajemy ścieżkę do swojej partycji.

Aby przywrócić tak wykonany backup, wystarczy w programie dd zamienić parametry podane jako if (input file) i of (output file):

dd if=/sciezka/plik_backupu of=/dev/sda1

Jeśli partycja jest zamontowana to koniecznie należy ją odmontować przed odzyskaniem danych z kopii.

Backup z kompresją danych

Uzyskana we wcześniej opisany sposób kopia zapasowa będzie miała taki rozmiar jak rozmiar partycji. Jest to marnotrawstwo miejsca, dlatego też można skompresować uzyskany obraz. W celu uzyskania większego stopnia kompresji można wolne miejsce na dysku nadpisać zerami. Przy założeniu, że tym razem partycja nie jest zamontowana, cała procedura będzie wtedy wyglądała następująco:

mount /dev/sda1 /mnt/katalog
cat /dev/zero /mnt/katalog/0
sync
rm /mnt/katalog/0
umount /dev/sda1
dd if=/dev/sda1 | xz > /sciezka/plik_backupu.xz

Jeśli zależy nam na czasie a nie na jak najmniejszym rozmiarze pliku, to do kompresji danych zamiast programu xz możemy użyć bzip2 lub szybszego gzip.
Odzyskiwanie kopii zapasowej jest jeszcze prostsze niż jej zrobienie:

xzcat /sciezka/plik_backupu.xz | dd of=/dev/sda1

xzcat to odpowiednik xz --decompress --stdout. Dla innych kompresorów używamy analogicznie bzcat (bzcat, bzip2 -dc, bunzip2 -c) lub zcat (zcat, gzip -dc, gunzip -c).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To prevent spam, URLs are not allowed in comments. All comments are moderated and subject to approval.
Aby zapobiec spamowi, adresy URL nie są dozwolone w komentarzach. Wszystkie komentarze są moderowane i podlegają zatwierdzeniu.