Adres IP odwiedzającego stronę – PHP

Adres IP odwiedzającego stronę przechowywany jest w zmiennej $_SERVER['REMOTE_ADDR']. Jednak w sytuacji, gdy klient korzysta z serwera proxy w zmiennej tej pojawi się adres IP proxy, a nie klienta. W dużej części przypadków serwer proxy przekazuje adres klienta, można go więc odczytać w PHP.

W PHP adres IP klienta używającego serwera proxy zwykle znajduje się w tablicy $_SERVER pod pozycją HTTP_X_FORWARDED_FOR (dane te są zapisane w następującej postaci: IPclient, IPproxy1, IPproxy2). Jednak niektóre serwery proxy nie przekazują go wcale – dostępny jest jedynie adres serwera. Jeszcze inne przekazują adres klienta w innym nagłówku HTTP. W takim przypadku adres możemy znaleźć w tablicy $_SERVER pod jedną z następujących pozycji: HTTP_CLIENT_IP, HTTP_X_CLUSTER_CLIENT_IP, HTTP_X_FORWARDED, HTTP_FORWARDED_FOR, HTTP_FORWARDED. Natomiast w $_SERVER['HTTP_VIA'] zawarta jest informacja (zwykle jego nazwa) o serwerze proxy.

W celu sprawdzenia wartości tych zmiennych możemy napisać w PHP prosty skrypt:

/**
 * Zwraca w postaci ciągu znaków (nadającego się np. do dołączenia do nagłówka e-maila)
 * informacje o IP klienta przekazane przez serwer proxy w odpowiednich zmiennych
 *
 * @return string
 */
function get_client_info() {
    $info = '';
    foreach ( array('REMOTE_ADDR', 'HTTP_X_FORWARDED_FOR', 'HTTP_CLIENT_IP', 'HTTP_X_CLUSTER_CLIENT_IP', 'HTTP_X_FORWARDED', 'HTTP_FORWARDED_FOR', 'HTTP_FORWARDED', 'HTTP_VIA') as $key) {
        if (array_key_exists($key, $_SERVER) === true) {
            $info .= $key . ': ' . $_SERVER[$key] . PHP_EOL;
        }
    }
    return $info;
}

Jako wynik działania funkcji zobaczymy np. coś takiego:
REMOTE_ADDR: 84.10.1.42
HTTP_X_FORWARDED_FOR: 70.8.128.16, 127.0.0.1,84.10.1.42
HTTP_VIA: 1.1 (frontal)serwer.profuturo.edu.pl (squid/3.1.19), 1.1 (external)serwer.profuturo.edu.pl (squid/3.1.19)

Gdzie 84.10.1.42 jest adresem IP serwera proxy, natomiast 70.8.128.16 adresem klienta.

Do praktycznego zastosowania można napisać funkcję która zwraca pojedynczy adres IP:

/**
 * Zwraca w postaci ciągu znaków adres IP klienta
 *
 * @return string
 */
function get_ip() {
  foreach (array('HTTP_X_FORWARDED_FOR', 'HTTP_CLIENT_IP', 'HTTP_X_CLUSTER_CLIENT_IP', 'HTTP_X_FORWARDED', 'HTTP_FORWARDED_FOR', 'HTTP_FORWARDED', 'REMOTE_ADDR') as $key) {
    if (array_key_exists($key, $_SERVER) === true) {
      foreach (explode(',', $_SERVER[$key]) as $ip) {
        $ip = trim($ip);
        //sprawdzamy czy zawartość $ip jest adresem IP,
        //nie jest prywatnym adresem IP (IPv4: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 and 192.168.0.0/16; IPv6: zaczynające się od FD lub FC)
        //nie jest innym zarezerwowanym zakresem IP (IPv4: 0.0.0.0/8, 169.254.0.0/16, 192.0.2.0/24 i 224.0.0.0/4)
        if (filter_var($ip, FILTER_VALIDATE_IP, FILTER_FLAG_NO_PRIV_RANGE | FILTER_FLAG_NO_RES_RANGE) !== false) {
          return $ip;
        }
      }
    }
  }
}

Jako wynik działania funkcji zobaczymy adres IP klienta:

Należy mieć na uwadze, że najbardziej wiarygodna jest zawartość $_SERVER['REMOTE_ADDR'], pozostałe wartości mogą być w bardzo prosty sposób ustawione przez użytkownika (chociażby przez instalację wtyczki modyfikującej nagłówki wysyłane do serwera).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To prevent spam, URLs are not allowed in comments. All comments are moderated and subject to approval.
Aby zapobiec spamowi, adresy URL nie są dozwolone w komentarzach. Wszystkie komentarze są moderowane i podlegają zatwierdzeniu.