Konwersja grafiki do pliku PDF

Czasami zachodzi potrzeba konwersji plików graficznych do formatu PDF. Istnieje bardzo prosty sposób na dokonanie takiej konwersji. W tym celu należy skorzystać z programu convert z pakietu ImageMagick.

ImageMagick jest wieloplatformowym narzędziem działającym w wierszu poleceń, dostępne są wersje na systemy z rodziny Microsoft Windows oraz systemy uniksopodobne włączając GNU/Linux, Mac OS X, iOS, Android, Solaris i FreeBSD. Obszerniejszy opis samego pakietu można znaleźć we wcześniejszym artykule.

Konwersja grafiki do pliku PDF jest bardzo prosta, wystarczy jedno polecenie:

convert plik.png plik.pdf

Możemy tez skonwertować kilka plików graficznych jednego pliku PDF:

convert plik1.jpg plik2.png plik3.jpeg -adjoin plik.pdf

Jeśli prosta konwersja nie jest wystarczającym rozwiązaniem można skorzystać z dostępnych opcji np.:

  • wybór rodzaju kompresji (JPEG lub Zip) -compress Zip
  • określenie stopnia kompresji JPEG -quality 55
  • zmiana rozmiaru -resize 50%

Więcej opcji można znaleźć w dokumentacji ImageMagick.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To prevent spam, URLs are not allowed in comments. All comments are moderated and subject to approval.
Aby zapobiec spamowi, adresy URL nie są dozwolone w komentarzach. Wszystkie komentarze są moderowane i podlegają zatwierdzeniu.